Llista de morts

Cognom 1ericona d'ordenació Cognom 2onicona d'ordenació Nomicona d'ordenació Lloc d'orígenicona d'ordenació
Bordoll Coma Francisco Os de Civís
Boneta Boneta Josep Busen
Boher Figuera Pedro Sant Salvador de Toló
Boher Foix José Sant Salvador de Toló
Bochaca Suborroca Joan La Guingueta
Blasi Palau Trinidad Anàs
Blasi Casanova Víctor Manuel Jou
Blanco Juan Manuel
Biriera (Vidriera o Viviera) Francesca Pedro Sorpe
Beso Vidal Bonaventura Llavorsí
Berné Català Josep Cerbi
Berné Català Celestí Cerbi
Bordoll Coma, Francisco
Os de Civís
Valls de Valira
Lleida
Montesclado
Farrera
Lleida
Dj, 11/05/1939
Montesclado
en el campo
Farrera
Pallars Sobirà
Accidents derivats de la guerra
Boneta Boneta, Josep
Franquista
Busen
Baix Pallars
Lleida
Dj, 08/12/1938
Les Avellanes
Hospital Militar de les Avellanes
Les Avellanes i Santa Linya
La Noguera
Acció de guerra
Boher Figuera, Pedro
Sant Salvador de Toló
Gavet de la Conca
Lleida
Buseu
Baix Pallars
Lleida
Dc, 30/09/1936
Buseu
Bosc de Buseu
Gerri de la Sal
Pallars Sobirà
Violència revolucionària i repressió reraguarda
Boher Foix, José
Sant Salvador de Toló
Gavet
Lleida
Pobleta de Bellveí
Torre de Capdella
Lleida
Dj, 13/08/1936
A prop de Salàs de Pallars // Cementiri de Salàs de Pallars
Salàs de Pallars
Pallars Jussà
Bochaca Suborroca, Joan
La Guingueta
La Guingueta
Lleida
Dg, 29/05/1938
Prat de la Casilla
Alt Àneu
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Blasi Palau, Trinidad
Anàs
Ribera de Cardós
Lleida
Ginestarre
Ribera de Cardós
Lleida
Dc, 07/06/1939
Monte Pladerides
Ribera de Cardós
Pallars Sobirà
Accidents derivats de la guerra
Blasi Casanova, Víctor Manuel
Jou
La Guingueta
Lleida
Llavorre / Unarre
La Guingueta d'Àneu
Lleida
Dv, 27/05/1938
Prat del Coixet
Alt Àneu
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Blanco , Juan Manuel
Franquista
Ds, 23/07/1938
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Biriera (Vidriera o Viviera) Francesca, Pedro
Sorpe
Alt Àneu
Lleida
Dl, 03/10/1938
Sorpe
Al seu domicili RC
Alt Àneu
Pallars Sobirà
Accidents derivats de la guerra
Beso Vidal, Bonaventura
Llavorsí
Llavorsí
Lleida
Dl, 18/04/1938
Prat de Gori
Alt Àneu
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Berné Català, Josep
Cerbi
La Guingueta
Lleida
Unarre
La Guingueta d'Àneu
Lleida
Dt, 24/05/1938
Hostal d’Aidí
L’Enraiador, Hostal d’Aidí
Alt Àneu
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Berné Català, Celestí
Cerbi
La Guingueta
Lleida
Unarre
La Guingueta d'Àneu
Lleida
Dt, 24/05/1938
Hostal d’Aidí
L’Enraiador, Hostal d’Aidí
Alt Àneu
Pallars Sobirà
Repressió franquista

Filtrar per..