Acció de guerra

Cognom 1er: 
Un legionari no identificat
Referencia no identificat: 
Un legionari no identificat
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

Cognom 1er: 
Un legionario afirmó lo conocía, el legionario Francisco Ruíz
Referencia no identificat: 
Un legionario afirmó lo conocía, el legionario Francisco Ruíz
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

Cognom 1er: 
Un legionario sin identificar
Referencia no identificat: 
Un legionario sin identificar
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

Cognom 1er: 
Un caporal, no legionari no identificat
Referencia no identificat: 
Un caporal, no legionari no identificat
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

Pujante

Cognom 1er: 
Pujante
Nom: 
Tomás
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

Resano

Cognom 1er: 
Resano
Nom: 
Serafín
Lloc d'orígen: 
Andosilla
Municipi d'orígen: 
Andosilla
Provincia d'orígen: 
Navarra
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

López

Cognom 1er: 
López
Nom: 
Daniel
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

González López

Cognom 1er: 
González
Cognom 2on: 
López
Nom: 
Ramon
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938

Gallego Canon

Cognom 1er: 
Gallego
Cognom 2on: 
Canon
Nom: 
Francisco
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
22-23/07/1938

Fanós

Cognom 1er: 
Fanós
Nom: 
Enrique
Data Mort: 
Ds, 23/07/1938
Comarca Mort: 
Pallars Sobirà
Data Mort Estimada: 
23/07/1938