La ciutat de Tremp durant la Segona República i la Guerra Civil (1931-1938)