Llista de morts

Cognom 1ericona d'ordenació Cognom 2onicona d'ordenació Nomicona d'ordenació Lloc d'orígenicona d'ordenació
Sabaté Saurat Jaume Isavarre
Díaz o Díez Sarena ? Francisco
Bosc Sardà Victorià Montardit de Dalt
Olives Sansalvadó Pedro Sant Romà d'Abella
Sanguirgo Sansa o Sans Agustí Cerbi / Unarre
Bta. Sánchez Juan Burón
Egea Sánchez Raimundo Fitero
Rubio Salvador Felipe Barcelona
García Salsamendi Esteban Lacar
Ruiz Salás Jaime Peñacastillo
Sempau Sala Pere Borèn
Lastra Sainz Leopoldo
Sabaté Saurat, Jaume
Isavarre
Alt Àneu
Lleida
Dl, 18/04/1938
Sorpe
Prat del Fuster
La Guingueta
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Díaz o Díez Sarena ?, Francisco
Ds, 23/07/1938
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Bosc Sardà, Victorià
Montardit de Dalt
Sort
Lleida
Acció de guerra
Olives Sansalvadó, Pedro
Sant Romà d'Abella
Isona i Conca Dellà
Lleida
Sort
Sort
Lleida
Dc, 13/04/1938
Sort
Al seu domicili
Sort
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Sanguirgo Sansa o Sans, Agustí
Cerbi / Unarre
La Guingueta
Lleida
Dv, 27/05/1938
Prat del Coixet
Rialp
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Bta. Sánchez, Juan
Franquista
Burón
Burón
León
Dg, 03/07/1938
Pedres d'Auló
Rialp
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Egea Sánchez, Raimundo
Franquista
Fitero
Fitero
Navarra
Ds, 25/06/1938
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Rubio Salvador, Felipe
Republicà
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Ds, 02/07/1938
Pedres d'Auló
Rialp
Pallars Sobirà
Acció de guerra
García Salsamendi, Esteban
Franquista
Lacar
Yerri
Navarra
Ds, 25/06/1938
Pedres d'Auló
Rialp
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Ruiz Salás, Jaime
Franquista
Peñacastillo
Santander
Cantabria
Dv, 22/07/1938
Sort
Equip quirúrgic de Sort
Sort
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Sempau Sala, Pere
Borèn
Alt Àneu
Lleida
Dl, 18/04/1938
Sorpe
Prat del Fuster
Rialp
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Lastra Sainz, Leopoldo
Franquista
Dv, 13/05/1938
Caregue
km 118-120
Pallars Sobirà
Acció dels emboscats

Filtrar per..