Llista de morts

Cognom 1ericona d'ordenació Cognom 2onicona d'ordenació Nomicona d'ordenació Lloc d'orígenicona d'ordenació
Rico Pablo
Ribó Ricart Juan Tornafort
Ribó Millà Martina Rodés
Ribó Ribó Josep Rialp
Ribera Navarro Manuel
Resano Serafín Andosilla
Religiós desconegut mort amb Antonio Orteu Font
Real Real Raimundo
Ramírez Ignacio
Rabassa Antoni Vilamur
Rabassa Torrent Joan Vilamur
Rabasa Gabriel Francesc Ramon Sort
Rico , Pablo
Franquista
Dv, 03/06/1938
Sort
Equip quirúrgic de Sort
Sort
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Ribó Ricart, Juan
Tornafort
Soriguera
Lleida
Dt, 11/04/1939
Tornafort
Soriguera
Pallars Sobirà
Accidents derivats de la guerra
Ribó Millà, Martina
Rodés
Rialp
Lleida
Escalarre
La Guingueta d'Àneu
Lleida
Dt, 24/05/1938
Hostal d’Aidí
L’Enraiador, Hostal d’Aidí
La Guingueta
Pallars Sobirà
Repressió franquista
Ribó Ribó, Josep
Republicà
Rialp
Rialp
Lleida
Ds, 01/01/1938
Acció de guerra
Ribera Navarro, Manuel
Franquista
Telde
Las Palmas
Dj, 30/06/1938
Beraní
Rialp
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Resano , Serafín
Franquista
Andosilla
Andosilla
Navarra
Ds, 23/07/1938
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Religiós desconegut mort amb Antonio Orteu Font ,
Religiós desconegut mort amb Antonio Orteu Font
Dj, 13/08/1936
Entrada de la carretera d'Estac
Soriguera
Pallars Sobirà
Violència revolucionària i repressió reraguarda
Real Real, Raimundo
Franquista
Ds, 25/06/1938
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Ramírez , Ignacio
Franquista
Dc, 25/05/1938
Pallars Sobirà
Acció de guerra
Rabassa , Antoni
Vilamur
Soriguera
Lleida
Dv, 15/04/1938
Sort
Sort
Pallars Sobirà
Bombardeig
Rabassa Torrent, Joan
Vilamur
Soriguera
Lleida
Dv, 15/04/1938
Sort
Sort
Pallars Sobirà
Bombardeig
Rabasa Gabriel, Francesc Ramon
Franquista
Sort
Sort
Lleida
Dc, 08/06/1938
Zanete
Acció de guerra

Filtrar per..